آقای روحانی! تغییرات باید هوشمندانه باشد تا استراتژی ایران مقابل تصمیمات نابخردانه آمریکا را به نمایش بگذارد


به گزارش حوزه پارلمانی نویسنده آکادمی، محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی خود در پی خروج آمریکا از برجام نوشت:

آقای رئیس جمهور!

حال که آمریکائی‌ها از برجام خارج شده‌اند، واکنش متناسب با آن در داخل کشور تغییر تیم دیپلماسی و ترمیم تیم اقتصادی دولت است.

تغییرات باید هوشمندانه باشد تا آرایش و استراتژی ایران در مقابل تصمیمات بی بخردانه آمریکا را به نمایش بگذارد.

انتهای پیام/