اردوغان: آمریکا و ترکیه بر روابط آشفته کنونی غلبه می‌کنندرئیس‌جمهور ترکیه با بیان اینکه واشنگتن و آنکارا باید راه زیادی را برای اصلاح روابط خود طی کنند، درباره غلبه کردن بر دوره آشفته کنونی در مناسبات دوجانبه با آمریکا ابراز امیدواری کرد.