جابری‌انصاری: ادلب جزیی از خاک سوریه است و باید تحت حاکمیت دولت مرکزی قرار بگیرددستیار ارشد وزیر خارجه در امور ویژه سیاسی گفت: ادلب جزیی از خاک سوریه است و باید تحت حاکمیت دولت مرکزی قرار بگیرد.