جان کری: لایک‌های توئیتر برای ترامپ مهم‌تر از مطالعه قانون اساسی استجدال لفظی وزیر خارجه اسبق آمریکا با ترامپ ادامه دارد و این بار کری گفت ترامپ علاوه بر نداشتن سواد حقوقی لازم برای یک رئیس‌جمهور، از نظر شخصیتی هم بی‌ثبات و خام است.