جایگاه جشن نوروز در میان اقوام ایرانشهر


دریافت بوک نوروز پیوندگاه ایرانشهر: جایگاه جشن نوروز در میان اقوام ایرانشهر

معرفی بوک نوروز پیوندگاه ایرانشهر: جایگاه جشن نوروز در میان اقوام ایرانشهر


بوک نوروز پیوندگاه ایرانشهر: جایگاه جشن نوروز در میان اقوام ایرانشهر توسط بهروز پویا نوشته شده است.


چون نیک بنگریم ایران به مانند پر نقش و نگار بودن قالی، دارای گوناگونی فرهنگی است، ولی همه‌ی این فرهنگ‌ها دارای یک ساختار، ریشه‌ی همبسته و تاریخ همبسته هستند؛ به سخن دیگر می‌توان گفت ایرانشهر از به هم گره خوردن همین تار و پودها بافته شده است.


جشن نوروز، در کنار زبان، تاریخ همبسته و دیگر نمودها و نمادهای فرهنگ ایرانی، برای ما ایرانیان از دیدگاه «همبستگی ملی» و «هویت ایرانی» دارای نقش پررنگی است؛ شاید بتوان گفت یگانه مولفه‌ی هویتی است که میان همه‌ی باشندگان فلات ایران دارای سابقه‌ی تاریخی ست، و تا کنون نیز پایدار بوده است.


نوروز، گنجینه‌ای است از باورها و اسطوره‌های باشندگان فلات ایران که در درازنای تاریخ این سرزمین جلا خورده‌اند و به شکل امروزی درآمده‌اند. در این گنجینه دستکم به چهار گوهر می‌توان اشاره کرد که بن مایه‌ی ارزشی آن را تشکیل می‌دهند؛ گوهر «ستایش شادی»، گوهر «پاسداشت طبیعت»، گوهر «نیکداشت نیاکان» و گوهر «دلبستگی به نو شدن».

کلمات کلیدی: درباره ی عید نوروز، جشن نوروز در اقوام مختلف، آیین های نوروزی، تاریخچه عید نوروز

دریافت بوک نوروز پیوندگاه ایرانشهر: جایگاه جشن نوروز در میان اقوام ایرانشهراین بوک را از طریق ایمیل به دوستان خود معرفی کرده و به آنها هدیه کنید.