جزئیات قیمت 15 قلم محصول لبنی/معرفی گرانفروشان به سازمان تعزیرات حکومتیمعاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، با تشریح جزئیات قیمت ۱۵ قلم محصول لبنی، گفت: پرونده تخلف گرانفروشی برخی شرکتها، به تعزیرات حکومتی ارسال شد.