دریافت بوک اخلاقیات در سیاستبوک اخلاقیات در سیاست نوشته برزان زندی داستانی درباره ارتش شاه کابوس است که با صفات منفی سعی در فتح دنیا دارد، در این داستان با زبان ساده نیروهای شاه کابوس را معرفی می‌کنیم، داستان به وسیله کودکی که کلید خانه‌اش را گم کرده روایت می‌شود.


در قسمتی از بوک اخلاقیات در سیاست می‌خوانیم:


بعد از چند دقیقه پیاده‌روی به یک پیرمرد رسیدم بعد گفتم:

– ببخشید اتفاقی افتاده که خوشحالید؟

– نه فقط یک عده مردمو از چنگ انگلیس نجاد دادم!!

– با این پارچه و این جثه کوچک؟

– بستگی داره شما چطور فردی باشید؟

– به قول اقای هیتلر این حرف شما سیاسیه اگه ادامه بدید سیاست مدارا شمارو از صفحه روزگار محو می‌کنن!!

با چهره کوچک و پیرش خندید و گفت:

– سیاست مدارا افراد عجیبی هستند

– چطور مگه؟

– اونا همیشه عجله می‌کنند.

– اینطور نیست (با صدایی تند بدور از اخلاقات)

– یک لحظه فکر کن، هیتلر عجله کرد و با کارهای اشتباه شکست خورد، استالین با خشم اجازه نداد کسی وارد اتاقش بشه و همون جا مرد، چرچیل با دلهره و استرس برای اینکه مبادا مردم هند و ایران قیام کنند به اونا گرسنگی داد و هزاران نفرو کشت

بیشتر از هیتلر، رضا شاه به طمع افتاد و از بین رفت…

کلمات کلیدی: داستان کوتاه، دریافت داستان کوتاه، داستان اخلاقیات در سیاست، داستان سیاسی، داستان کوتاه اخلاقیات در سیاست

دریافت بوک اخلاقیات در سیاستاین بوک را از طریق ایمیل به دوستان خود معرفی کرده و به آنها هدیه کنید.