دریافت بوک استان شناسی مرکزی


معرفی بوک استان شناسی مرکزی

بوک استان شناسی مرکزی از دروس پایه‌ی دهم دوره‌ی دوم متوسطه محسوب می‌شود و به بررسی مباحثی از جمله جغرافیای طبیعی استان مرکزی، جغرافیای انسانی استان مرکزی، ویژگی‌های فرهنگی استان مرکزی، پیشینه‌ی تاریخی استان مرکزی، توانمندی‌های استان مرکزی و شکوفایی استان مرکزی پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران می‌پردازد.

کلمات کلیدی: استان مرکزی، استان مرکزی نقشه، جاذبه های گردشگری استان مرکزی، استان شناسی، پایه دهم، پایه ی دهم دوره ی دوم، بوک های پایه دهم،