دریافت بوک استان شناسی کرمانشاه


معرفی بوک استان شناسی کرمانشاه

بوک استان شناسی کرمانشاه از دروس پایه‌ی دهم دوره‌ی دوم متوسطه محسوب می‌شود و به بررسی مباحثی از جمله جغرافیای طبیعی و انسانی، ویژگی‌های فرهنگی، پیشینه‌ی تاریخی، توانمندی‌ها و شکوفایی استان کرمانشاه پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران می‌پردازد.

کلمات کلیدی: استان کرمانشاه، شهرستان کرمانشاه، نقشه استان کرمانشاه، فرهنگ مردم کرمانشاه، جاذبه های گردشگری استان کرمانشاه، استان شناسی، پایه دهم، پایه ی دهم دوره ی دوم، بوک های پایه دهم،