دریافت بوک اسطوره شناسی کردی


معرفی بوک اسطوره شناسی کردی


رضا فرجی در بوک اسطوره شناسی کردی شما را با مردم این سرزمین و اساطیر آن آشنا می‌کند.


چند سالی بود که اسطوره ذهنم را به خود مشغول کرده بود کلی بوک درباره اساطیر ملل مختلف خواندم و دیدم همه تقریبا همه ملل زنده و موجود جهان دارای اسطوره هستند اما در مورد کردها وضعیت متفاوت بود هیچ اسطوره‌ی مدونی وجود نداشت. آیا واقعا کردها اصلا اسطوره ندارند …


در طی همین تحقیق‌ها بودم که فهمیدم داستان‌هایی که مادرم در دوران بچگیم برایم تعریف می‌کرد تا خوابم ببرد داستان‌های کودکانه‌ای نبودند بلکه اساطیری بودند در حد و اندازه‌ی اساطیر ملل دیگر، اما مگر اسطوره چه اهمیتی داشت که این همه اندیشمند در طول تاریخ به آن فکر کرده بودن و صدها بوک در مورد آن نوشته‌اند …


در این بوک چهار داستان را که به زعم خودم از اساطیر پایه‌ای می‌باشند انتخاب کرده و آن‌ها را در فصل اول به عنوان روایت رازها (اساطیر) آورده‌ام تا متن کامل آن در دسترس همگان باشد تا اگر کسی خواست بتواند تحقیقی جامع‌تر و کامل‌تر انجام دهد.


در فصل دوم به تعریف راز پرداخته‌ام که چرا کردها به اسطوره راز می‌گویند.


در فصل سوم با تحقیق در مورد اساطیر ملل دیگر اسطوره‌هایی را از تمدن یونان، سلت و مصر که تشبیهاتی با اسطوره‌های مورد بررسی در این تحقیق دارند روایت کرده ام.


فصل چهارم مربوط به دیو است که در بیشتر اساطیر کُردی حضور پررنگی دارند.


فصل پنجم در مورد پیمان است چرا که در اساطیر کُردی از اهمیت والایی برخوردار است.


فصل ششم را در مورد پادشاهی کردستان نوشتم.


فصل هفتم در مورد الهه‌ی مادر است چون زن در اساطیر کُردی نقش پررنگی دارد.


فصل هشتم در مورد دین‌هایی است که احتمالا در کردستان وجود داشته.


و فصل نهم در مورد انواع ازدواجی است که در پیشتر در کردستان وجود داشته.

کلمات کلیدی: اسطوره شناسی، اسطوره های کرد، داستان کهن، داستان های کردی، تاریخ کردستان، افسانه های کردی، حکایت کردی، دریافت داستان، دریافت مجموعه داستان، داستان های جالب از اسطوره ها، داستان دیو،