دریافت بوک اصول و مبانی ماسک و گریم


معرفی بوک اصول و مبانی ماسک و گریم

بوک اصول و مبانی ماسک و گریم از دروس پایه‌ی دوازدهم رشته‌ی نمایش فنی و حرفه‌ای است و به آموزش مباحثی از قبیل مبانی چهره‌پردازی، صورتک در نمایش، طراحی و قالب‌گیری، ساخت صورتک، آناتومی صورت و شناخت چهره، طراحی، متعادل و نامتعادل‌سازی، چهره‌پردازی با پودرهای رنگی، رنگ‌های روغنی و شناخت لاک‌ها، آرایش موی سر، ریش و سبیل و تمهیدهای ویژۀ چهره‌پردازی می‌پردازد.

کلمات کلیدی: گریم صورت، گریم چیست، آموزش گریم صورت، گروه هنر، پایه دوازدهم فنی حرفه ای، بوک های دوازدهم فنی حرفه ای، بوک های پایه دوازدهم فنی حرفه ای، پایه ی دوازدهم دوره ی دوم، پایه دوازدهم،