دریافت بوک اصول پایش خوردگی در تجهیزات


معرفی بوک اصول پایش خوردگی در تجهیزات

بوک اصول پایش خوردگی در تجهیزات نوشته‌‌ی محبوبه فروزش، ضمن معرفی انواع خوردگی‌های رایج در صنایع و روش‌های شناسایی و مکانیزم ایجاد آن‌ها، روش‌هایی جهت جلوگیری از ایجاد این خوردگی‌ها و راهکارهایی مناسب ارائه می‌دهد.

خوردگی، ناشی از تعامل شیمیایی بین فلز و گاز در محیط اطراف است. با دفع کردن شرایط محیطی از فلز، خراب شدن فلز بلافاصله کاهش می‌یابد. این کار می‌تواند با روش‌های ساده‌ای مانند محدود کردن تماس فلز با آب باران یا آب دریا باشد، یا با تغییر دادن شرایط محیطی اطراف فلز مانند روش‌های کاهش میزان گوگرد، کلرید و اکسیژن در محیط اطراف که می‌تواند سرعت خوردگی فلز را کاهش می‌دهد. 

توسعه‌ی آلیاژهای جدید طراحی شده برای پیشگیری در برابر خوردگی در محیط‌های خاص، به طور مداوم در حال توسعه است. آلیاژهای نیکل، فولاد و آلیاژهای تیتانیوم، نمونه‌هایی از آلیاژهای طراحی شده برای جلوگیری از خوردگی هستند. نظارت بر شرایط سطح نیز در حفاظت در مقابل خوردگی فلز از موارد حیاتی است. ترک‌خوردگی‌ها، شکاف‌ها یا سطوح آسیب‌دیده ناشی از الزامات عملیاتی، می‌تواند باعث افزایش میزان خوردگی شود.

کلمات کلیدی: خوردگی فلزات pdf، انواع خوردگی pdf، عوامل موثر بر خوردگی فلزات، خوردگی آهن، مهندسی شیمی، صنایع شیمی، دریافت بوک علم،