دریافت بوک بانوی چشمهبوک بانوی چشمه اثر مهدی خدامیان آرانی به روایت زندگی حضرت خدیجه (همسر پیامبر) می‌پردازد.


روزهاى جمعه دعاى ندبه مى‌خوانیم و فرزند تو را صدا مى‌زنیم: اى فرزند خدیجه کبرى! امروز هم روز جمعه است و من مهمان تو هستم و در کنار قبر خراب تو ایستاده‌ام و به تو فکر مى‌کنم. این چه رازى است که خدایت به تو مباهات مى‌کند؟

جبرئیل از آسمان‌ها به زمین مى‌آید تا سلام خدا را به تو برساند. تو چه کرده‌اى که این چنین عزیزِ خدا شده‌اى؟

چرا این گروه گمراه مى‌خواهند تو را از یادها ببرند؟ قصّه غصّه تو، قلب شیعه را مى‌سوزاند. کاش تو را بیشتر مى‌شناختم!

باید قلم در دست بگیرم و بنویسم. باید براى دوستانت از حماسه‌اى بگویم که تو آن را آفریده‌اى.

اى خدیجه! اى چشمه همه خوبى‌ها!

اى مادر همه اهل ایمان! تویى اُمّ المؤمنین!

قبر تو در دل همه ماست. مى‌دانم یک روز فرا مى‌رسد که شیعه براى مادر خوب خود، حرمى باصفا مى‌سازد. آن روز چقدر نزدیک است!

کلمات کلیدی: زندگی حضرت خدیجه، همسر پیامبر، اهل البیت، حضرت خدیجه

دریافت بوک بانوی چشمهاین بوک را از طریق ایمیل به دوستان خود معرفی کرده و به آنها هدیه کنید.