دریافت بوک تاریخ طبری – جلد سیزدهم


معرفی بوک تاریخ طبری – جلد سیزدهم


بوک تاریخ طبری – جلد سیزدهم نوشته‌ی محمد بن جریر طبری از جمله مهم‌ترین بوک‌های تاریخی در موضوع تاریخ اسلام به خصوص تاریخ صدر اسلام است که تاریخ را از زمان خلقت شروع کرده و سپس به نقل داستان پیامبران و پادشاهان قدیمی می‌پردازد.


محمد بن جریر طبری تاریخ‌نگار و پژوهش‌گر مسلمان ایرانی در بوک «تاریخ الامم و الملوک» (تاریخ طبری) سبک جدیدی از تاریخ‌نگاری اسلامی را در اواخر سده سوم پس از هجرت بنا نهاد. به شکلی که امروزه هم هیچ محقق و تاریخ‌نگاری نمی‌تواند بدون مراجعه به تاریخ طبری، حوادث و وقایع صدر اسلام را مورد بررسی قرار دهد. بوک تاریخ طبری به صورت سال‌شمار وقایع را شرح داده است و به دو بخش عمده تقسیم می‌شود: بخش اول از خلقت آدم (ع) آغاز می‌شود و تا تولد پیامبر اسلام (ص) ادامه می‌یابد و بخش دوم از تولد پیامبر اسلام (ص) تا زمان حیات خود مولف ادامه می‌یابد.


مهم‌ترین بخش‌های بوک تاریخ طبری، بیان حوادث 2 قرن نخست تاریخ اسلام است. همچنین بوک تاریخ طبری یک منبع بسیار مهم در مورد تاریخ ایران پیش از اسلام به خصوص تاریخ امپراتوری ساسانیان محسوب می‌شود.


طبری در رابطه با تاریخ زمان ساسانی مطالب را گسترده‌تر نگاشته‌است؛ ولی در این قسمت‌ها به غیر از قسمت‌هایی که از روایت‌گران مسلمان نقل می‌کند. در این‌باره منابع طبری با منابع راویان مسلمان برابری می‌کند که این نشانگر آن است که منبع راویان مسلمان و طبری منابع مشترک ایرانی است. طبری در این قسمت به تفصیل نسب‌ها و تاریخ ایرانیان و غیر ایرانیان (انیرانیان) را با جزئیات نسب دقیق ذکر می‌کند که این امر باعث برتری تاریخ طبری به تاریخ‌های هم سنگ خود در این زمینه‌ است. همچنین وی از آوردن مطالبی که مضامین «شعوبی و رنگ حماسی» دارند پرهیز کرده که از این جمله می‌توان به عدم پرداخت وی به مسائلی همچون زندگی خسرو پرویز یا از این دست اشاره نمود.


در بخشی از بوک تاریخ طبری – جلد سیزدهم می‌خوانیم:


سخن از خبر روان شدن مامون به سوی عراق


گویند که علی بن موسی علوی فتنه و نبردی را که مردم از وقت کشته شدن برادرش در آن افتاده بودند به مامون بگفت و این‌که فضل بن سهل اخبار را از او نهان می‌دارد و مردم خاندان وی و مردم درباره چیزهایی به او اعتراض دارند و می‌گویند که وی جادو زده و مجنون است و چون چنین دیده‌اند یا عمویش ابراهیم ابن مهدی بیعت خلافت کرده‌اند.


مامون گفت: به طوری که فضل بدو خبر داده با ابراهیم بن مهدی بیعت خلافت نکرده‌اند بلکه او را امارت داده‌اند که به کارشان قیام کند، اما علی بن موسی بدو خبر داد که فضل دروغ گفته و با وی دغلی کرده و جنگ میان ابراهیم و حسن بن سهل به پاست، مردم درباره وی و برادرش و من و بیعت کردن تو با من از پی خویش اعتراض دارند.


گفت: «از مردم اردوی من کی این را می‌داند؟» گفت: «یحیی بن معاد و عبد العزیز بن عمران و عده‌ای از سران مردم سپاه.» گفت: «آن‌ها را به نزد من آر تا درباره آن‌چه گفتی از آن‌ها پرسش کنم.»


پس آن‌ها را به نزد مأمون برد که یحیی بن معاد بود و عبد العزیز بن عمران و موسی و علی بن ابی سعید خواهر زاده فضل و خلف مصری مامون در باره آن‌چه علی بن موسی خبرش داده بود از آن‌ها پرسش کرد که نخواستند بگویند تا امان‌شان دهد که فضل بن سهل که متعرض‌شان نشود، این را برای آن‌ها تعهد کرد و برای هر کدام‌شان به خط خویش مکتوبی نوشت و به آن‌ها تسلیم کرد. آن‌گاه از فتنه‌هایی که مردم در آن افتاده بودند خبرش دادند و برای او عیان کردند و گفتند که مردم خاندان وی و وابستگانش و سردارانش بر او خشمگینند و درباره بسیاری چیزها و اشتباه‌کاری فضل در مورد هر ثمد، زیرا هرثمه آمده بود وی را اندرز گوید بدو بگوید که چگونه کار کند و اگر کار خویش را به سامان نیارد، خلافت از وی و از مردم خاندانش بیرون می‌شود اما فضل نهانی کس فرستاد که هرثمه را کشت. هرثمه سر نیک‌خواهی داشت، طاهر بن حسین نیز در کار اطاعت وی سخت بکوشید و ولایت‌ها گشود و خلافت را مهار کرد و سوی وی کشانید و چون کار را به نظام برد از همه کار برون شد و در گوشه‌ای از زمین در رقه جا داده شد و مال از او منع شد چندان‌که کارش به سستی گرایید و سپاهش بر او بشوریدند، اگر در بغداد بود و به کار خلافت تو می‌پرداخت ملک را مضبوط می‌داشت.

کلمات کلیدی: تاریخ طبری عاشورا، تاریخ طبری دریافت، دریافت بوک تاریخ طبری چاپ 1352، تاریخ طبری فارسی، تاریخ طبری بدون سانسور، تاریخ طبری pdf، بوک تاریخ طبری pdf، تاریخ طبری، تاریخ طبری جلد ‌سیزدهم، جلد سیزدهم تاریخ طبری، دریافت بوک تاریخ طبری، تاریخ طبری چیست، تاریخ الرسل و الملوک،