دریافت بوک تاریکی


معرفی بوک تاریکی


بوک تاریکی به قلم حامد احمدی روایت‌گر داستان عده‌ای است که در تونلی گیر می‌افتند. احساس می‌کنند که زندانی شده‌اند. اما سعی دارند که به خود بقبولانند که این زندان، یک دنیای کوچک است.


در بخشی از بوک تاریکی می‌خوانیم:


اول فکر کردم که چه بدشانسی‌ای می‌توانست از این بدتر باشد که در این تونل، این دختران که یکی از یکی پاک‌تر و یکی از دیگری معصوم‌تر، همه رزمی کار از آب در بیایند و آن میزان ذره شانسی را هم که به ما رو آورده بود، بر باد رفته دیدیم.


مثل جهان بیرون خودمان شد. آن‌جا هم باید تلاش کنیم و جان بکنیم تا بتوانیم رضایت دختری را بدست آوریم و اگر نه نمی‌شود که به زور به آن‌ها نزدیک شد. اما این‌جا می‌توانست چنین نباشد. دیگر پلیسی نبود که به خاطر نظم اجتماع و به قول علماء، حفظ بقاء، بخواهد جلوی ما را بگیرد. در جهان بیرون، راه سازش و نرمش، بهترین راه برای نزدیکی است. و البته این‌جا هم از بد حادثه هنوز همین‌طور است.


پنج ماشین در یک تونل چهل متری. شاید که پشت ماشین خانم ورزش، باز هم فضاهای محبوسی باشد و دیگرانی در آن زندگی می‌کنند. مثل جهان خودمان است که نمی‌دانیم که در دیگر سیارات هم آیا موجودات زنده‌ای هستند یا خیر. راست می‌گفت. دیگر دارد چشمان‌ام خسته می‌شوند. در تاریکی نوشتن چشم را خسته می‌کند. مخصوصا این تخته‌هایی که تازه شروع شده است که چکه‌های آبی هست که بر روی صندوق عقب می‌خورد. کم کم احساس می‌کنم که دارد می‌خورد بر سر من.


من اگر جای شما باشم می‌گفتم که چرا تلاش نمی‌کنید و سنگ جلوی راه را کنار نمی‌زنید. یا خاک‌های ریخته شده در درون تونل را که شاید به جهان دیگری برسید. شاید هم دیگر راه باز باشد و بتوانید خود را آزاد کنید. اما. اما شما که اینجا نیستید. سنگ‌های زمخت سیاه را که نمی‌بینید. روی این‌ها با دست‌های خالی نمی‌توان خراشی کشید، چه برسد به جابه‌جا کردن آن‌ها. از همه مهم‌تر، این را بگویم. اول خواستیم که مقداری خاک‌ها را جابه‌جا کنیم. یک مقدار که جلو رفتیم، یک دفعه یک توده‌ی خاک از دوباره آمد و آن مقدار سوراخ ما را پر کرد.


از من می‌خواستند که تو که اهل فن هستی، چاره‌ای بیاندیش. راستش این است که کاری نمی‌شد کرد. و این شد که کندن را رها کردیم. چرا که هدفی بسیار دور بود که بتوان این‌طور خود را نجات دهیم. ضمنا به سختی‌اش و مصرف بیهوده‌ی انرژی هم نمی‌صرفید.

کلمات کلیدی: داستان کوتاه، دریافت بوک داستان، دریافت بوک پی دی اف، دریافت بوک الکترونیکی، دریافت داستان کوتاه، دریافت pdf بوک تاریکی، داستان ایرانی، دریافت رمان ایرانی، دریافت داستان ایرانی، داستان، دریافت pdf داستان، pdf تاریکی،