دریافت بوک تزیینات سلولزی، رنگ، موکت و فضاهای داخلی


معرفی بوک تزیینات سلولزی، رنگ، موکت و فضاهای داخلی

بوک تزیینات سلولزی، رنگ، موکت و فضاهای داخلی از دروس پایه‌ی دهم رشته‌ی معماری داخلی دوره‌ی دوم متوسطه‌ی فنی حرفه‌ای است و به آموزش مباحثی از قبیل: تهیه‌ی کروکی و ترسیمات دست آزاد در معماری داخلی، ترسیم فنی و نقشه‌کشی معماری داخلی، اجرای کف‌پوش موکت، کاغذ دیواری، دیوارپوش سلولزی، نقاشی سقف و دیوار می‌پردازد.

کلمات کلیدی: رشته معماری داخلی، آموزش معماری، یادگیری طراحی داخلی، بوک آموزش طراحی داخلی خانه، بوک در زمینه طراحی داخلی، آموزش مجانی طراحی خانه، آموزش طراحلی داخلی، آموزش طراحی خانه، دریافت بوک آموزش طراحی داخل خانه، دریافت بوک آموزش طراحی داخل ساختمان، طراحی داخلی، طراحی داخلی خانه، پایه دهم فنی حرفه ای، بوک های دهم فنی حرفه ای، بوک های پایه دهم فنی حرفه ای،