دریافت بوک تصویربرداری و صدابرداری برنامه‌های تلویزیونی


معرفی بوک تصویربرداری و صدابرداری برنامه‌های تلویزیونی

بوک تصویربرداری و صدابرداری برنامه‌های تلویزیونی از دروس رشته‌ی تولید برنامه‌ی تلویزیونی گروه هنر پایه‌ی دهم فنی و حرفه‌ای محسوب می‌شود و به آموزش مباحثی از جمله کاربرد فنی دوربین، تصویربرداری خارج از استودیو، نورپردازی، تصویربرداری استودیویی و دستیار صدا می‌پردازد.

کلمات کلیدی: انواع فیلمبرداری، معرفی تجهیزات فیلمبرداری، اصطلاحات فیلمبرداری pdf، دوربین فیلمبرداری، رشته های فنی حرفه ای، پایه دهم فنی حرفه ای، بوک های دهم فنی حرفه ای، بوک های پایه دهم فنی حرفه ای، رشته تولید برنامه های تلویزیونی، آموزش صدابرداری pdf، وسایل صدابرداری فیلم، آموزش فیلمبرداری pdf، تکنیک ها و مفاهیم تصویربرداری، نورپردازی سینما، آموزش فیلمبرداری، نکات فیلمبرداری، تکنیک های فیلمبرداری،