دریافت بوک توانبخشی آسیب مغزی ناشی از ضربه


معرفی بوک توانبخشی آسیب مغزی ناشی از ضربه

بوک توانبخشی آسیب مغزی ناشی از ضربه که به کوشش سازمان بهداشت جهانی گردآوری شده است برای استفاده در مراکز توانبخشی و مراقبت‌های بهداشتی عمومی، در مواقع اضطراری و عادی مفید خواهد بود. همچنین می‌تواند برای آموزش کارکنان به عنوان یک راهنما هنگام کار با افراد دچار آسیب مغزی مورد استفاده قرار گیرد. از طرفی ممکن است کارکنان مربوطه مایل باشند این بوکچه را به منظور کمک به خانواده‌ها در درک و شناخت محدودیت‌های عملکردی متعدد ناشی از آسیب مغزی در اختیار آنان قرار دهند تا بتوانند در توانبخشی فرد کمک نمایند.

توانبخشی آسیب مغزی ناشی از ضربه روندی پیچیده و چالش‌برانگیز برای فرد آسیب‌دیده، خانواده‌ی وی و کارکنان توانبخشی درگیر در این فرایند می‌باشد. در حوادث غیرمترقبه‌ی طبیعی و جنگ‌ها، ممکن است افراد زیادی دچار آسیب مغزی شوند. از این رو تقاضا برای اقدام در زمینه‌ی ناتوانایی‌های متعددی که فرد آسیب‌دیده به آن مبتلا می‌شود، رو به افزایش است.

کلمات کلیدی: آسیب مغزی، آسیب به مغز، بیماران توانبخشی، بوک دانش مغز pdf، مغز انسان،