دریافت بوک تولید و پرورش سبزی و صیفی


معرفی بوک تولید و پرورش سبزی و صیفی


بوک تولید و پرورش سبزی و صیفی مواد و شرایط مورد نیاز برای سبزی و صیفی‌کاری اعم از خصوصیات خاک مناسب، انواع آبیاری، آماده‌سازی محیط برای کاشت گیاه و برداشت آن را معرفی و بررسی می‌کند.


در بخشی از بوک تولید و پرورش سبزی و صیفی می‌خوانیم:


ورمی کمپوست

از انواع کمپوست است که به وسیله نوعی از کرم‌های خاکی تولید می‌شود. این کود در نتیجه تغییر و تبدیل و هضم نسبی پسمانده‌های آلی در ضمن عبور از دستگاه گوارش این جانوران به وجود می‌آید. تولید ورمی کمپوست فناوری استفاده از انواع خاصی از کرم‌های خاکی است. دلیل استفاده از این کرم‌ها توان رشد و تکثیر بسیار سریع و توانایی قابل توجه آن‌ها برای مصرف انواع مواد آلی زائد و تبدیل آن‌ها به یک کود آلی با کیفیت بالا و همچنین آغشته شدن این مواد به انواع ترشحات سیستم گوارشی مانند ذرات کربنات کلسیم، آنزیم‌ها، مواد مخاطی، متابولیت‌های مختلف، میکروارگانیسم‌های دستگاه گوارش این کرم‌ها و بالاخره ایجاد شرایط مناسب برای سنتز اسیدهای هومیک، در مجموع مخلوطی را تولید می‌کند که خصوصیاتی کاملا متفاوت با مواد خورده شده به وسیله کرم‌ها پیدا کرده است.


کود سبز

یکی از انواع کودهای آلی، کود سبز است. اصطلاح کود سبز به مواد گیاهی پوسیده نشده که به زیر خاک می‌رود، اطلاق می‌شود. برای این منظور گیاهان علفی و سریع الرشدی که دارای شاخ و برگ زیاد هستند را در مزرعه کشت نموده و پس از این‌که به حد قابل توجهی از رشد رسیدند، آن را به وسیله گاو آهن برگردان‌دار زیر خاک می‌کنند. این عمل باعث پوسیدن گیاه در خاک شده، تولید هوموس می‌کند و ضمن بهبود خاصیت فیزیکی خاک، موجب بازگشت مواد معدنی جذب شده به خاک می‌گردد.


عمل آوری کود حیوانی

هرچه تجزیه اولیه کود بیشتر بوده باشد ارزش کود بیشتر است. برای تجزیه کود و تبدیل آن به هوموس نیاز به تهویه؛ حرارت و رطوبت کافی می‌باشد. البته اگر شرایط پوسیدگی یا به اصطلاح عمل‌آوری کود به شکل صحیح‌تری صورت گیرد، نتیجه کار رضایت بخش‌تر خواهد بود.

کلمات کلیدی: کشاورزی، دریافت بوک کشاورزی، صیفی کاری، کاشت انواع صیفی جات، آموزش کاشت سبزی و صیفی، سبزی کاری pdf، آموزش سبزی کاری، سبزی کاری در باغچه، بهترین کود برای سبزیجات، کاشت سبزی در زمستان، زمان کاشت سبزی خوردن، صیفی کاری pdf، دریافت بوک کاشت صیفی جات، آموزش کشاورزی، خاک مناسب کشاورزی، کاشت گیاه، برداشت گیاه، نگهداری از گیاه، سبزی کاری،