دریافت بوک جهان عشق است (حکمت هایی در هنر زیستن)


معرفی بوک جهان عشق است (حکمت هایی در هنر زیستن)

بوک جهان عشق است (حکمت هایی در هنر زیستن) اثر موسی توماج ایری از عصاره‌ی وجود ما، عشق خالص و بی‌قیدوشرط می‌گوید. تجربه‌ی عشقی خالص، متعالی‌ترین و لذت‌بخش‌ترین تجارب انسانی است. عاشق بودن و عشق ورزیدن طبیعی‌ترین حالت وجودی ماست. اما آنچه در مورد روابط به ما آموخته می‌شود آن را از حالت طبیعی و خالص خود خارج می‌کند. ما یاد می‌گیریم که موجودی متمایز از دیگران و سایر موجودات هستیم. این جدایی احساس ترس و ناامنی ایجاد می‌کند. اگر بدانیم که در حقیقت، همه یک نفریم و با تمام جهان و آفریدگار جهانیان یکی هستیم در این صورت می‌توانیم دوباره عشق خالص و بی‌قیدوشرط را تجربه کنیم.

کلمات کلیدی: عشق، عشق در زندگی، هستی شناسی، موفقیت، موفقیت در زندگی، راه و رسم زندگی، زندگی عاشقانه،