دریافت بوک دریانوردی


معرفی بوک دریانوردی


در بوک دربانوردی تعاریف و اصطلاحات مربوط به جغرافیا و فیزیک دریا و کاربرد دریانوردی را می‌آموزید.


دریانوردی دانش و مهارت شناور بودن و ناوبری و جهت‌یابی بر روی دریاها و توده‌های بزرگ آب است. کسانی که به این فن می‌پردازند دریانورد نامیده می‌شوند. مجموعه‌ای از مهارت‌ها و رشته‌ها برای دریانوردی لازم است.

کلمات کلیدی: آموزش متوسطه، بوک سال یازدهم، دروس فنی و حرفه ای، دریافت بوک کار و دانش، دریافت بوک های دبیرستان، دریافت بوک فنی و حرفه‌ای، دوره آموزش متوسطه، دریانوردی، رشته دریانوردی، معرفی رشته دریانوردی، رشته دریانوردی،