دریافت بوک رمان آغاز سرنوشت


معرفی بوک رمان آغاز سرنوشت


بوک رمان آغاز سرنوشت روایتگر داستان دختری به نام آوا است که بعد از دست دادن پدر و مادرش، با خاله‌‌ی خود زندگی می‌کند تا اینکه یک روز متوجه می‌شود مهمانی از خارج از کشور قرار است برای یک ماه به خانه‌ی آن‌ها بیاید و….


در بخشی از بوک رمان آغاز سرنوشت می‌خوانیم:


شب وقتی همه می‌رن بخوابن بعد از یک ساعت از روی تختم بلند می‌شم و پاورچین پاورچین می‌رم تو حیاط به دنبال آقا گربهه! حالا هی بگرد پیداش نکن!… انواع اقسام اصوات گربه مانند درآوردم ولی هیچ اثری ازش نبود!!… یه دفعه از کنار پام یه چیز سیاه رنگ به تندی رد می‌شه!.. جیغ بلندی می‌کشم و سریع خفه می‌شم!… اینکه گربه‌اس ای بمیری که زهره ترکم کردی!… با هر بدبختی از زمین بلندش می‌کنم… چقدرم سنگین بود! به خونه برمی‌گردم… خواستم برم بالا که قبض روح شدم!


-: شما جیغ زدین؟!


به عقب برمی‌گردم…گربه از دستم می‌فته و تو تاریکی خونه ناپدید می‌شه….ای تو هم بمیری! امشب تا اینا من رو سکته ندن دست بردار نیستن!…این اینجا چیکار می‌کنه؟… می‌خواستم بیام خدمتش که! چه قدر قیافش بامزه شده بود با این زیر‌پیرهنیه و شلوار ورزشی! زبونم رو از داخل گاز می‌گیرم تا انقدر چرت و پرت نگم…هردومون هول کرده بودیم حسابی!


با گیجی میگم: بله؟…


-:میگم…شما جیغ کشیدین؟


مثل احمق‌ها میگم: ها! بله بله من جیغ زدم چون یه گربه از کنارم رد شد ترسیدم…


حالا خوبه توضیح نخواسته اینو گفتم اگه می‌خواست لابد نقشم هم واسش می‌گفتم!… آخه من چرا انقدر خل و چلم؟!…انگار از حرفای من خندش گرفته بود چون هی نیشش شل می‌شد و زود جمعش می‌کرد… به خودم جرئت می‌دم و با لحن سردی می‌گم: حرفم خنده‌دار بود؟ اونم خودش رو جمع می‌کنه و مثل من جواب میده: نه…و از کنارم رد می‌شه و به طبقه بالا داشت می‌رفت که یاد گربهه می‌افتم…


مظلومانه می‌گم: آقا آرش؟ رو پاگرد وایمیسه و به طرفم می‌چرخه… باز هم همون آرش مغرور: بله؟


من من می‌کنم: میشه… میشه… کمکم کنید گربه‌ رو بندازم از خونه بیرون؟ آخه خالم از حیوون متنفره… مخصوصا گربه. حالا اگه بیدار شه پدرم رو در میاره…منم به تنهایی نمی‌تونم تو این خونه‌ی بزرگ پیداش کنم… ولی خودمم می‌دونم از اینکه دوباره مثل جن از کنارم رد شه می‌ترسم و بزرگیه خونه فقط یه بهونه بود!!…

کلمات کلیدی: دریافت رمان عاشقانه ایرانی، رمان عاشقانه، دریافت رمان ایرانی، دریافت بوک رمان آغاز سرنوشت، دریافت رمان آغاز سرنوشت، دریافت رمان ایرانی، دریافت رمان عاشقانه، رمان عاشقانه، دریافت بوک عاشقانه، رمان آغاز سرنوشت، pdf رمان آغاز سرنوشت،