دریافت بوک رمان ارباب زاده مغرور من


معرفی بوک رمان ارباب زاده مغرور من


اربابی از تبار سیاهی، قدرت و خشونت

دختر ارباب دختری از جنس سکوت، آرامش، پاک، ساده و عاشق

خدمتکار ارباب پسری از جنس سنگ و انتقام اما مهربون

حالا این دختر قصه عاشق پسر قصه مون میشه و زمانی که ارباب متوجه میشه حالا چی در انتظار این دو نفر است…

کلمات کلیدی: دریافت رمان عاشقانه، رمان عاشقانه، دریافت بوک ارباب زاده مغرور من، دریافت رمان ارباب زاده مغرور من،