دریافت بوک رمان رهگذر


معرفی بوک رمان رهگذر


بوک رمان رهگذر به قلم ترنم روایت‌گر داستان زندگی دختری دبیرستانی به نام الناز است که به عشق اعتقادی ندارد اما ناخواسته عاشق پسری به نام پارسا می‌شود و….


در بخشی از بوک رمان رهگذر می‌خوانیم:


همه منتظر نظر من بودن که گفتم: منم موافقم ولی کسی که هر روز باهاش نداشته باشم.

وقتی این حرف و زدم لبخند رضایت رو هم رو لب عرفان و هم الهه دیدم. پدر چیزی نگفت و به مضمون اینکه من خستم از جمع ما رفت. نمی‌دونم دلش می‌خواست فکر کنه یا نه؟ بعد از 20 مین الهه و عرفان هم رفتند و من باز هم به اتاقم پناه بردم و و با عکس مادرم خلوت کردم. صبح شد و بیدار شدم بعد از صبحانه خوردن، به مدرسه راه افتادم، وقتی تعطیل شدم پارسا رو دیدم و پیشش رفتم.

– سلام

– سلام، امروز ناهار بریم کجا؟

– نمیدونم

– باز تو خودتی

قضیه دیشب رو براش توضیح دادم.

– خوب این که گفتی خیلی خوبه که

….

کلمات کلیدی: دریافت رمان عاشقانه، دریافت بوک عاشقانه، دریافت رمان عاشقانه ایرانی، رمان عاشقانه، دریافت بوک رهگذر، دریافت رمان رهگذر، دریافت رمان ایرانی، داستان فارسی، دریافت داستان ایرانی،