دریافت بوک رمان سکوت زجرآور


معرفی بوک رمان سکوت زجرآور


بوک رمان سکوت زجرآور اثر گیتا پویش روایت زندگی بازیگر جوان و معروفی است که با مردی در سالن تئاتر آشنا می‌شود و این آشنایی منجر به ازدواج می‌شود اما…


در قسمتی از بوک رمان سکوت زجرآور می‌خوانیم:


نخستین روز زندگی باهمِ شان بود که روی نیمکت پارک در کنار هم نشسته بودند.

زینت به گنجشکی که کنار درختی داشت به امید پیدا کردن دانه و خوراکی به سوی درخت می‌پرید، خیره شده بود و در اندیشه‌های بسیارش بود که سپهر به آرامی نزدیکش شد و بازویش را گرد گردن زینت انداخت و با دست دیگرش دست او را

گرفت و با آن بازی می‌کرد که لب باز کرد و گفت :

– زینتی من! خانوم خانوما! چرا هیچی نمی‌گی؟ به چی فک می‌کنی؟

– هیچی… ببین اون گنجشک چقد قشنگه!

– داشتیم؟

– چی؟

– ما رو بپیچونی؟

– بپیچونمت؟ می‌گی من دروغ می‌گم؟

– نه… نه به اون تند و تیزی. می‌گم که به جای زدن تو خاکی بگو تو چه فکری هستی؟ بگو.

– این که… این که از سر دل سوزی منو گرفتی؟ منو بخاطر ترحم…

– چی می‌گی؟ خوبی؟ انگار یادت رفته که زن منی. آره؟ تیکه!

– من که ندونستم پاسخِت چیه.

– خب. واسه اینه که خنگی.

– خب، چرا باهام ازدواج کردی؟

– ادمایی که دوس دارن همو واسه‌ی چی ازدواج می‌کنن؟

– واسه چی ازدواج می‌کنن؟

– زینت! تو خودتو زدی به خنگی؟ خب. واسه این که هم دیگه رو دوس دارن. تو دیگه واسه من شدی و کاری نمی‌تونی بکنی و بری سمت یکی دیگه کسیَ نمی‌تونه بیاد سمت تو، چون من نمی‌ذارم. چون واس خودمی. واس خودِ خودم

کلمات کلیدی: دریافت رمان عاشقانه، رمان عاشقانه، رمان اجتماعی، دریافت رمان اجتماعی، دریافت بوک سکوت زجرآور، دریافت رایگان بوک رمان سکوت زجرآور، دریافت رمان سکوت زجرآور،