دریافت بوک رمان شبحی در تاریکی


معرفی بوک رمان شبحی در تاریکی

بوک رمان شبحی در تاریکی نوشته شکیبا پشتیبان داستان دختری به نام تارا، دختری بسیار شاد در عین حال مظلوم، معصوم و شکننده است.

دختری از جنس یک عشق پاک که پیش به سوی تاریکی‌ای می‌رود که شبح و پریان وجودش و در خواب و بیداری پر می‌کنند و تمام خوشی‌هایش به افسردگی تبدیل می‌شود. دختری که عاشق قاتل پدر و مادرش می‌شود و از این عشق ضربه مهلک و شدیدی می‌خورد…

در قسمتی از بوک رمان شبحی در تاریکی می‌خوانیم:

خیلی سخت است بی‌ پدر باشی که بهت بگوید:

– تارا دخترم بیا بغل بابا.

دلم واسه مامان بابام تنگ شده تصادف خوبی نبود. بغض راه گلوم رو بسته. خسته‌ام از خودم الان دیگه مامان لعیا پیشم نیست بگه:

– وقت شوهر کردنته

بابا سینا پیشم نیست بگه:

– دخترم خانوم شده.

تو همین فکرا بودم که صدای استاد را شنیدم داشت می‌گفت:

– کلاس تموم شده

از فکر بیرون اومدم که یکی محکم زد رو شونه‌ام برگشتم ببینم کیه که دیدم سوداست.

– سودا مرض داری مگه؟

– الان که فکر می‌کنم آره!!

– دیوونه

– خب دیدم بدجور تو فکری گفتم از اون فضا خارجت کنم.

واقعا سودا دختر خوبیه همیشه کاری می‌کنه که غم‌هام یادم بره که دوباره گفت:

– تارا پاشو بریم سلف یه چیزی بخوریم که ناهار نخوردم.

– کی؟ تو؟ تا جایی که من یادمه داشتی دو لپی غذا می‌خوردی بعدشم الانم ساعت دو هست چه وقت غذاست! منم باید برم اردلان الان دیگه می‌رسه برم واسش غذا درست کنم.

– میخوای منم بیام بهت کمک کنم.

– لازم نکرده میای داداشم رو هوایی می‌کنی تنها می‌شم.

– از خداتم باشه.

– عمرا

کلمات کلیدی: رمان عاشقانه، رمان پلیسی، دریافت رمان عاشقانه، دریافت رمان شبحی در تاریکی، رمان شبحی در تاریکی،