دریافت بوک رمان قصر متروکه خون آشام (جلد اول)


معرفی بوک رمان قصر متروکه خون آشام (جلد اول)

بوک رمان قصر متروکه خون آشام (جلد اول) اثری جذاب و ترسناک به قلم مریم دغاغله است.

آلیس زن جادوگریست که برای محافظت از دخترش “ماریا” در برابر “جی” سرگروه گرگینه‌ها، او را به دوست خون آشام و قدیمی‌اش “ربکا” می‌سپارد؛ ربکا او را به قصر متروکه‌ای می‌برد که در واقع پناهگاه خون آشام‌هاست. ماریا در آن‌جا با حکمران سنگدل قصر آشنا می‌شود و ناخواسته اتفاقاتی بین آن‌ها می‌افتد که این خود آغاز ماجراست…

در بخشی از بوک رمان قصر متروکه خون آشام (جلد اول) می‌خوانیم:

وقتی آلیس حرفش را تمام کرد گفت: نمی‌دونم این درخواستی که ازت می‌کنم درسته یا نه اما امیدوارم به خاطر دوستت که چیزی به مردنش نمونده درخواستش رو قبول کنی، بعد از مرگ شوهرم، ماریا تمام زندگیه منه و من نمیتونم بدبختیش رو ببینم.

ادامه دادن حرف‌ها برایش سخت شده بود چون بغضی بزرگ در گلویش نشست ولی با سماجت ادامه داد: ازت می‌خوام ببریش، از اینجا دورش کنی نذار بمونه، من بهت اعتماد دارم که مواظبشی این تنها خواهشمه… دیگر نتوانست حرف بزند، گریه کرد و اشک‌هایش از گونه‌های چروکش جاری شدند.

ربکا با ناراحتی به او نگاه کرد صورتش مانند کسانی بود که می‌خواهند بزرگترین تصمیم عمرشان را بگیرند، اما بعد از چند لحظه صورتش مصمم بود، شانه‌های آلیس را گرفت و به او گفت: گریه نکن.. باشه می‌برمش با اینکه می‌دونم کار سختیه ولی انجامش می‌دم قول می‌دم.

کلمات کلیدی: دریافت رمان ترسناک، رمان ترسناک، ترسناک رمان، دریافت رمان ایرانی، رمان ایران، دریافت رمان، دریافت رمان جدید، رمان جدید، دریافت رمان قصر متروکه ی خون آشام، دریافت رمان قصرمتروکه ی خون آشام، رمان قصر متروکه ی خون آشام، رمان قصرمتروکه ی خون آشام، رمان خون آشام،