دریافت بوک رهایی از اقتصاد نفتی با رویکرد اقتصاد مقاومتی


دریافت بوک رهایی از اقتصاد نفتی با رویکرد اقتصاد مقاومتی

معرفی بوک رهایی از اقتصاد نفتی با رویکرد اقتصاد مقاومتی


بوک رهایی از اقتصاد نفتی با رویکرد اقتصاد مقاومتی به قلم محسن فرازی به تحریر در آمده است.


علم اقتصاد شاخه‌ای از علوم اجتماعی است که به تحلیل تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات می‌پردازد. کانون توجه دانش اقتصاد بر این است که عوامل اقتصادی چگونه رفتار و تعامل می‌کنند و اقتصادهای مختلف چگونه کار می‌کنند. در این راستا، یک تقسیم‌بندی اولیه بوک‌های پایه‌ای اقتصاد، اقتصاد خرد در برابر اقتصاد کلان است. اقتصاد خرد، رفتار عوامل پایه‌ای اقتصاد، شامل عوامل فردی مانند خانوارها و شرکت‌ها با خریداران و فروشندگان را بررسی می‌کند. در مقابل اقتصاد کلان، کلیت اقتصاد و عوامل مؤثر بر آن شامل بیکاری، تورم، رشد اقتصادی و سیاست پولی و مالی را تحلیل می‌کند.


تاریخچه نام اقتصاد سیاسی نام سنتی این رشته است که آنتوان دو مون کرتین نخست بار آن را عنوان بوک خود ساخت. این سنت تا قرن نوزدهم ادامه یافت، چنان که جان استوارت میل بوکش را تحت عنوان «مبانی اقتصاد سیاسی» و دیوید ریکاردو تحت عنوان اصول اقتصاد سیاسی و مالیت ستانی» نوشت. حتی مارکس که موضعی تهاجمی نسبت به دانش اقتصاد داشت بوکش را «نقد اقتصاد سیاسی» نام نهاد.

کلمات کلیدی: اقتصاد کلان، اقتصاد سیاسی، نفت، اقتصاد نفت، نفت ایران، نقش نفت در اقتصاد کشور، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد نفتی

دریافت بوک رهایی از اقتصاد نفتی با رویکرد اقتصاد مقاومتی این بوک را از طریق ایمیل به دوستان خود معرفی کرده و به آنها هدیه کنید.