دریافت بوک روانشناسی کودکان


معرفی بوک روانشناسی کودکان


بوک روانشناسی کودکان جهت کمک به والدین در ایجاد یک دورنما و نیز یک برنامه‌ی عملی، برای پرورش کودکان مؤدب طراحی شده است. این بوک، فراتر از یک بوک معمولی، روایات، توصیه‌ها و فعالیت‌هایی برای تبدیل شدن قواعد به عادات را ارائه می‌دهد. این بوک اختصاص به روانشناسی کودکان دارد از این رو برای تمام والدین می‌تواند مفید باشد.


بعضی از عناوینی که در بوک روانشناسی کودکان می‌خوانید:


آشنایی با توانایی‌های شناختی کودکان

آموختن اعتماد به نفس به کودک

آموزش و پرورش اعتماد به نفس

آموختن مهارت‌های اجتماعی در کودکان

آیا کودک من از نظر روانی سالم است؟

آیا لجبازی کودک شما یه اختلال است؟

آیا می‌توان خلاقیت را آموزش داد؟

آیا می‌خواهید فرزندانتان نابغه باشند؟

آیا………..

کلمات کلیدی: روانشناسی کودک، رفتار شناسی کودکان، تربیت کودک، پرورش کودک، بوک‌های آموزشی و رفتاری بچه ها، مشکلات رفتاری کودکان، بوک آموزشی و رفتاری کودکان، بوک تربیت کودکان، تعلیم و تربیت کودکان، روابط اجتماعی کودکان، آموزش تقویت اعتماد به نفس،