دریافت بوک روی دست آسمانبوک روی دست آسمان به قلم مهدی خدامیان آرانی به تحریر در آمده است


من مى‌خواهم شما را به سفر مهمّى ببرم، آیا شما همسفر من مى‌شوید؟

ما به مدینه سفر مى‌کنیم و همراه با پیامبر، لباسِ احرام مى‌پوشیم و به سوى مکّه مى‌رویم; طواف خانه خدا به جا مى‌آوریم، و بعد از مدّتى به سرزمین عرفات مى‌رویم.

بعد از پایان اعمال حج به مدینه باز مى‌گردیم و در میانه راه به برکه آبى مى‌رسیم که بسیار زلال و باصفاست! در آن جا جبرئیل نازل مى‌شود و پیام مهمّى را براى پیامبر مى‌آورد و حماسه غدیر شکل مى‌گیرد.

خورشید امامت و ولایت طلوع مى‌کند و جهان را با نور خود روشن مى‌کند. این بوک قصد دارد تصویرى واضح از غدیر در ذهن شما ایجاد کند.

ما دفترِ تاریخ را باز مى‌کنیم و در میان 147 بوک تحقیق عربى به جستجوى حقیقت مى‌پردازیم.

با من همراه باشید، زیرا من این بوک را به عشقِ شما که شیعه مولایم هستید، نوشته‌ام.

مى‌دانم که تو هم مثل من آرزو دارى به زیارت خانه خدا بروى!

حتماً شنیده‌اى که طواف خانه خدا چقدر صفا دارد!

پس بیا همراه هم به این سفر برویم.

امّا تا یادم نرفته به تو خبر خوشى بدهم، من و تو قرار است همسفر پیامبر باشیم.

کلمات کلیدی: غدیر، حج، سفر حج، مکه، رفتن به مکه، زیارت خانه خدا، اعمال حج

دریافت بوک روی دست آسماناین بوک را از طریق ایمیل به دوستان خود معرفی کرده و به آنها هدیه کنید.