دریافت بوک سخنانی از امام علی (ع)


معرفی بوک سخنانی از امام علی (ع)


بوک سخنانی از امام علی (ع) نوشته‌ی ربانی، مجموعه‌ای از سخنان و روایات امام علی (ع) و خطبه‌های نهج البلاغه و آیات قرآن است.


در بخشی از بوک سخنانی از امام علی (ع) می‌خوانیم:


علی نیز همچون رسول خدا با قبر پرستی مخالف بود و با آن مبارزه می‌نمود. در وسایل الشیعه بوک «أبواب احکام المساکن» آمده است:(. . قال أمیر المؤمنین: بعثنی رسول الله و فی هدم التمور و التنویر). یعنی: (… امیرالمؤمنین علی گفت: رسول خدا مرا مأمور نمود برای خرابی قبور و شکستن بت‌ها).


و در همان باب آمده است: (وعن علی بن إبراهیم عن أبیه عن التنقل عن الگوی عن أبی عبد الله قال: قال أمیر المؤمنین : بعثنی رول الله و إلى المدینۀ فقال: لا تدع تنورۀ إلا منها ولا قبرا إلا سته… ). یعنی: (.. امیر المؤمنین علی گفت: رسول خدا مرا به مدینه فرستاد و گفت بنتی را مگذار مگر آن را ویران نمایی و قبری را مگذار مگر آن را با خاک یکسان نمایی… ).


در وسایل الشیعه «ابواب مکان المصلی» آمده است: (محمد بن علی بن الحسین قال: قال التی : لا تتوا قبری قبله ولام جدا، فإن الله لعن الیهود حیث اخوا بور أنبیا ماجد). یعنی: (… رسول خدا فرمود: قبر مرا قبله و مسجدی قرار ندهید چون خداوند لألعنت نمود یهود را چون قبرهای انبیاءشان را مساجد قرار دادند). و در وسایل الشیعۀ (ابواب مکان المصلی) آمده است: وفی حدی وس بن ظبیان عن أبی عبد الله أ ول الله هی أن یصلی على قبره أو یقعد علیه أو یبنى علیه). یعنی: (یونس بن ظبیان از حضرت صادق | روایت نموده که رسول خدا نهی فرمود از اینکه بر قبرش نماز بخوانند و یا بر آن بنشینند و یا بر آن بنا کنند).


و در مسند زیدبن علی بن الحسین در چگونگی غسل دادن پیامبر آمدن است: (خدنی یزید بن علی عن أبیه عن أبیه عن جده عن علی قال: لما قبض رشول الله صاختلف أصحابه أین، فقال علی س: إن م م، فقالوا حدثنا، قال: شیوع رش الله و یقول: لعن الله الیهود والنصارى کما اتخذوا قبور أنبیائهم مساجد إلیه لم یتم تبنی الا فی مکانه الذی قبض فیه… .


یعنی: (زید بن علی بن الحسین از پدرش او نیز از جدش علی به روایت نموده که هنگامی که پیامبر رحلت نمود اصحاب اختلاف کردند که در کجا دفن شود؟ پس علی گفت اگر بخواهید برای شما نقل می‌کنم گفتند بگو گفت از رسول خدا شنیدم که می‌گفت خدا یهود و نصاری را لعنت کرد که قبور انبیاء شان را مساجد قرار دادند هیچ پیغمبری از دنیا نرفت مگر اینکه در همان مکانی که از دنیا رفته بود دفن شد… ).


رسول خدا در همان مکانی که رحلت نمود دفن شد یعنی در حجره عایشه او را دفن نمودند و تا عایشه زنده بود یعنی پنجاه سال هیچکس نیامد درب حجره او که در را باز کن می‌خواهیم قبر رسول خدا را زیارت کنیم. این بدعت‌ها در قرن‌های بعد به تدریج پیدا گردید چون مسلمین با فرقه‌های مختلف از یهود و نصاری و گبران و مجوسان و بودائیان تماس گرفتند و در ممالک آنان مقابر فراعنه و شاهان از قبیل کورش و داریوش و اهرام مصر را دیدند این کارها میانشان رواج گرفت و به نام بزرگان و شاهزادگان قبور زیاد شد…

کلمات کلیدی: حدیث، امام علی، حدیث امام علی، امیرالمومنین، حدیث از امیرالمومنین، امامت، نهج البلاغه، آیات قرآن، حدیث از امام علی، حدیث امامت، اسلام شناسی،