دریافت بوک سونیک جوجه تیغی (3)


معرفی بوک سونیک جوجه تیغی (3)

سری کمیک بوک سونیک جوجه تیغی (Sonic the Hedgehog) اثر ایان فلین، داستان جوجه تیغی با سرعت صوت را دنبال می‌کند که در پی خراب کردن نقشه‌های شوم دانشمند دیوانه، دکتر اگمن است و همیشه هم در این کار موفق می‌شود و جلوی او را برای تبدیل کردن موجودات دنیا به برده‌های روباتی می‌گیرد.

بعد از اینکه ایمی از سونیک درخواست کمک برای ناکلز کرد؛ سونیک به نزدیک‌ترین محله برای کمک به رفیق و رقیب قدیمی‌اش ناکلز می‌رود. ناکلز در پی اتفاقات اخیر و همینطور گم شدن محموله ویسپان (Wispon)، کمک سونیک را قبول می‌کند و به محله‌ای که قرار بود به عنوان مقصد تخلیه محموله باشد می‌روند، ولی دشمنان تازه نفس و جدیدی در انتظار آن‌ها هستند.

کلمات کلیدی: Sonic the Hedgehog، کمیک سونیک، کمیک تصویری، داستان مصور، کمیک مصور کودکان، کمیک جالب،