دریافت بوک سیاره همدلیبوک سیاره همدلی نوشته علیرضا بهنود درباره‌ی خانواده‌ای گرم و صمیمی است که از سوی دولت متوجه می‌شوند که هر زوج بیش از یک فرزند نمی‌توانند به دنیا بیاورند…


در قسمتی از بوک سیاره همدلی می‌شنویم:


مجری: آیا این روند منجر به انقراض بشریت خواهد شد؟

وزیر: با نشست سران جوامع مختلف، کار گروهی بین‌المللی تشکیل شده است که خانواده‌های بدون فرزند باید طبق اصول برنامه‌ریزی شده در آن اقدام به فرزندآوری کنند تا منجر به تعادل نسل‌های پیش رو از لحاظ سنی شود و تا یافتن عامل و درمانش بتوان از انقراض جلوگیری کرد.

مجری: این برنامه‌ریزی آیا دخالتی در آزادی انسان‌ها خواهد داشت؟

وزیر: متاسفانه باید بگم جهت پیش‌گیری از انقراض بشریت باید مردم همکاری نماینده و آزادی بعد انقراض بشریت معنی نخواهد داشت، پس دولت‌ها مجبور به تغییر برخی از بندهای قوانین می‌باشند تا بتوان با هماهنگی از انقراض جلوگیری نمود.

کلمات کلیدی: داستان کوتاه، دریافت داستان کوتاه، داستان کوتاه سیاره همدلی، دریافت داستان کوتاه سیاره همدلی

دریافت بوک سیاره همدلیاین بوک را از طریق ایمیل به دوستان خود معرفی کرده و به آنها هدیه کنید.