دریافت بوک شرق اندوه


معرفی بوک شرق اندوه


بوک شرق اندوه به قلم سهراب سپهری مجموعه‌ای از اشعار زیبا و دلنشین این شاعر محبوب است.


در بخشی از بوک شرق اندوه می‌خوانیم:


تا گل هیچ


می‌رفتیم، و درختان چه بلند، و تماشا چه سیاه!

راهی بود از ما تا گل هیچ

مرگی در دامنه‌ها، ابری سر کوه، مرغان لب زیست.

می‌خواندیم: “بی تو دری بودم به برون، و نگاهی به کران، و صدایی به کویر”.

می‌رفتیم، خاک از ما می‌ترسید، و زمان بر سر ما می‌بارید.

خندیدیم: ورطه پرید از خواب، و نهان‌ها آوایی افشاندند.

ما خاموش، و بیابان نگران، و افق یک رشته نگاه.

بنشستیم، تو چشمت پر دور، من دستم پر تنهایی، و زمین‌ها پر خواب.

خوابیدیم. می‌گویند: دستی در خوابی گل می‌چید.

کلمات کلیدی: دریافت بوک شرق اندوه، بوک شرق اندوه pdf، دریافت بوک شرق اندوه رایگان، شعر شرق اندوه سهراب، دریافت شرق اندوه، شرق اندوه سهراب سپهری، شعر سهراب سپهری، دریافت اشعار سهراب سپهری، گزیده ای از اشعار سهراب سپهری،