دریافت بوک شعر بعد از توبوک شعر بعد از تو اثر ساره اکبرپور دربردارنده‌ی اشعاری به سبک‌های مختلف از قبیل شعر اجتماعی، عاشقانه و عارفانه است.


در قسمت‌هایی از بوک بعد از تو می‌خوانیم:


گاهی باید گذاشت و گذشت… مثل تابستان که به پاییز می‌رسد، مثل پاییز که به زمستان می‌رسد و مثل زمستان که به بهار می‌رسد.

زمستان همه‌ی سردی و سختی‌اش را با تمام لطافت و ترنم قطره‌های باران درهم می‌آمیزد و در سپیدی جهانش گم می‌شود.

مثل من که گرمی و سردی‌ام را با تمام عاشقانه‌هایم گذاشتم و گذشتم. برای شروع تازه، برای فصل تازه‌ی زندگی، برای نو شدن.

باید از زمستان رد شد، باید تندتر دوید، باید قدم‌هایت را این بار آن‌چنان استوار برداری که زمستان این بار دیرتر که نه دیگر از راه نرسد، باید شکوفه کنی، زندگی ببخشی، هیجان بیافرینی، ثمر دهی و زندگی کنی…

آن دوردست‌ها کسی چشم به راه توست، باید آغوشت را باز کنی، باید عاشقی کنی.

در لحظه نمان بلند شو، عاشقی کن، زندگی کن، بهار شو…

کلمات کلیدی: شعر عاشقانه، دریافت بوک شعر عاشقانه، دریافت مجموعه شعر عاشقانه، شعر عارفانه

دریافت بوک شعر بعد از تواین بوک را از طریق ایمیل به دوستان خود معرفی کرده و به آنها هدیه کنید.