دریافت بوک شعر نو برای مبتدیان جوان


معرفی بوک شعر نو برای مبتدیان جوان


بوک شعر نو برای مبتدیان جوان اثر مسعود خیام به موضوع شعر نو فارسی که یکی از مهم‌ترین دست‌آوردهای فرهنگی ما است،  می‌پردازد.


در این بوک ضمن بررسی مختصر شعر نو، آثار شاعران بزرگی چون نیما یوشیج، مهدی اخوان ثالث، فروغ فرخزاد، سهراب سپهری، احمد شاملو، اسماعیل شاهرودی و نصرت رحمانی مورد نظر قرار گرفته است و چهار شعر از نادر نادرپور، فریدون مشیری، حمید مصدق و سیاوش کسرایی ارائه شده است.


در قسمتی از بوک شعر نو برای مبتدیان جوان می‌خوانیم:


نیما استاد طبیعت‌گرا به شمار می‌رود. در شعر مهتاب که به تاریخ 1327 سروده شده باز هم خود نیما را در متن فضای سیاسی – اجتماعی آن روزگار می‌بینیم که با استفاده از طبیعت اطرافش تصویرهای زیبا می‌سازد تا بگوید که با چشم گریان، غم انسان‌های خواب آلود را می‌خورد.


می‌ترواد مهتاب

می‌درخشد شبتاب

نیست یک دم شکند خواب به چشم کس و لیک

غم این خفته‌ی چند

خواب در چشم ترم می‌شکند


نگران با من استاد سحر

صبح می‌خواهد از من

کز مبارک دم او آورم این قوم به جان باخته را بلکه خبر


نازک آرای تن ساق گلی

که به جانش کشتم

و به جان دادمش آب


ای دریغا به برم می‌شکند

دست‌ها می‌سایم

تا دری بگشایم

بر عبث می‌سایم

که به در کس آید

در و دیوار به هم ریخته‌شان

بر سرم می‌شکند


می‌تراود مهتاب

می‌درخشد شبتاب

مانده پای ابله از راه دراز

بر دم دهکده مردی تنها

کوله بارش بر دوش

دست او بر در می‌گوید با خود

غم این خفته چند

خواب در چشم ترم می‌شکند

کلمات کلیدی: بوک شعر، مجموعه شعر فارسی، اشعار سهراب سپهری، اشعار نیما یوشیج، شعر اجتماعی، شعر عاشقانه، شعر نو، مجموعه شعر، بوک شعر نو، شعر فارسی، اشعار مهدی اخوان ثالث، اشعار فروغ فرخزاد، اشعار احمد شاملو،