دریافت بوک صد جنگ بزرگ تاریخعلی غفوری در بوک صد جنگ بزرگ تاریخ شما را با جنگ‌های مختلف و مهم در طول تاریخ آشنا خواهد کرد. جنگ را هیچ کس دوست ندارد. در جنگ، پدران پسران را به خاک می‌سپارند حال آن که در صلح، پسران پدران را!


جنگ، پیکار، نبرد یا زورآزمایی میان دو یا چند گروه است که ممکن است با خشونت شدید همراه باشد. جنگ میان کشورها از شدیدترین و پر تلفات‌ترین جنگ‌ها می‌تواند باشد. در طی بیش از سه هزار و پانصد سال تاریخ مضبوط بشریت، تنها ۲۷۰ سال بدون جنگ وجود داشته است. بنابراین جنگ قدمتی فراتر از تاریخ داشته و به اساطیر می‌رسد.

کلمات کلیدی: جنگ بزرگ تاریخ، جنگ های بزرگ تاریخ، جنگ های تاریخ

دریافت بوک صد جنگ بزرگ تاریخ این بوک را از طریق ایمیل به دوستان خود معرفی کرده و به آنها هدیه کنید.