دریافت بوک صوتی جعبه عبادت


معرفی بوک صوتی جعبه عبادت


بوک صوتی جعبه عبادت اثر عرفان نظر آهاری به روایت زیبا و دل‌نشینی از انسان و شیطان می‌پردازد. این بوک صوتی در برنامه‌ی راه شب رادیو ایران پخش شده است.


در قسمتی از بوک صوتی جعبه عبادت می‌شنویم:


دیروز شیطان را دیدم در حوالی میدان بساطش را پهن کرده بود، فریب می‌فروخت، مردم دورش جمع شده بودند، هیاهو می‌کردند، هول می‌زدند و بیشتر می‌خواستند.


توی بساطش همه چیز بود. غرور… حرص… دروغ… خیانت… 

کلمات کلیدی: دریافت بوک صوتی جعبه عبادت، داستان کوتاه جعبه عبادت، بوک گویا جعبه عبادت، داستان کوتاه صوتی جعبه عبادت، دریافت بوک صوتی داستان، داستان کوتاه، دریافت داستان کوتاه صوتی، داستان صوتی کوتاه، بوک صوتی فارسی، بوک صوتی جعبه عبادت،