دریافت بوک صوتی شناخت افراد از روی تصویر پروفایل


معرفی بوک صوتی شناخت افراد از روی تصویر پروفایل


بوک صوتی شناخت افراد از روی تصویر پروفایل نوشته خلیل رضوی رابطه‌ی تصویر پروفایل افراد در شبکه‌های اجتماعی با شخصیت آن فرد را بازگو می‌کند.


موردی که به نظر بسیار جالب است و از دیدگاه دیگر این بحث مطرح می‌شود. رابطه‌­ی تصویر پروفایل در شبکه­‌های اجتماعی با شخصیت آن تصویر، و مهم­‌تر از این، ارتباط اینکه نوع تصویر پروفایل در مورد شخصیت اون فرد چه چیزی را می‌­تواند نشان بدهد و شما به عنوان شخصی که می‌­خواهید با اون فرد همکاری داشته باشید یک معامله­‌ی کاری داشته باشید و یا هر نوع ارتباط اقتصادی بخواهید داشته باشید چگونه می­‌توانید قضاوت کنید براساس نوع تصویر آن شخص و شناخت شخصیت روحیه­‌ی آن شخص براساس تصویری که برای پروفایل خودش دارد.

کلمات کلیدی: شخصیت شناسی، روانشناسی شخصیت، ویژگی های شخصیتی، شبکه اجتماعی، شبکه‌ های اجتماعی، ارتباط بین اشخاص، بهبود روابط اجتماعی، ارنباطات مجازی، بوک صوتی روانشناسی، بوک صوتی شخصیت شناسی،