دریافت بوک صوتی هویتبوک صوتی هویت اثر میلان کوندرا ماجرای زندگی شانتال و ژان مارک است. این زن و شوهر یکدیگر را دوست دارند، شریک زندگی یکدیگرند، و جهانی را که نمی‌پسندند تنها در پرتو عشق خویش تاب می‌آورند.


شانتال در آستانه میانسالی احساس می‌کند دیگر کسی در خیابان به او توجه نمی‌کند. این موضوع باعث ناراحتی او شده و آن را با ژانمارک در میان می‌گذارد. کمی بعد شانتال در صندوق پست آپارتمانشان نامه‌ای را می‌بیند که خطاب به او نوشته شده و او را ستایش می‌کند. نامه‌ها باز هم تکرار می‌شود. این نامه‌ها از زبان شخصی است که…

میلان کوندرا (Milan Kundera) نویسنده اهل چک است که از سال ۱۹۷۵ به فرانسه تبعید شد و نهایتاً در سال ۱۹۸۱ به تابعیت فرانسه درآمد. او خود را نویسنده‌ای فرانسوی می‌داند و مُصِر است که آثارش باید چه در بوک‌فروشی‌ها و چه در دسته‌بندی ادبی جزو ادبیات فرانسه محسوب شود. بهترین اثر کوندرا بار هستی است. قبل از انقلاب مخملی ۱۹۸۹، حکومت کمونیستی بوک‌های وی را در چک ممنوع کرده بود. او ترجیح می‌دهد به ‌دور از هیاهوی شهرت زندگی کند و کمتر با رسانه‌ها گفتگو می‌کند. میلان کوندرا تاکنون چندین بار نامزد دریافت جایزه نوبل ادبیات بوده‌است.


در قسمتی از بوک هویت می‌شنویم:


اگر در معرض کین و نفرت قرار گیری، اگر متهم گردی و طعمه دیگران شوی، از کسانی که تو را می‌شناسند، می‌توانی انتظار دو نوع واکنش داشته باشی: برخی همرنگ جماعت می‌شوند؛ برخی دیگر محتاطانه وانمود می‌کنند که هیچ نمی‌دانند، هیچ نمی‌شنوند، به طوری که تو خواهی توانست به دیدن آن‌ها و سخن گفتن با آن‌ها ادامه دهی. این گروه دوم، که رازدار و آداب دانند، دوستان تو هستند.

کلمات کلیدی: بوک صوتی هویت، دریافت بوک صوتی هویت، داستان کوتاه هویت، بوک گویا هویت، داستان کوتاه صوتی هویت، Milan Kundera

دریافت بوک صوتی هویتاین بوک را از طریق ایمیل به دوستان خود معرفی کرده و به آنها هدیه کنید.