دریافت بوک طلب و عشق


معرفی بوک طلب و عشق


بوک طلب و عشق اثر بهرام باعزت با زبانی بسیار شیرین و دل‌نشین نگاهی تازه به عشق و دوست داشتن دارد و در ادامه به پدیده‌ی گناه می‌پردازد.


در این بوک گناه امری لایتجزا و لاینفک از وجود آدمی بر شمرده شده و نردبانی برای هبوط او به کره‌ی خاکی و آغاز زندگی است، از آنجا که زندگی امریست مبارک، بنابراین گناه که جریان دهنده‌ی زندگی است نمی‌تواند نامبارک قلمداد شود.


پس به بیانی دیگر خدا خودش گناه را جلوی پای انسان قرار داده تا به این وسیله بخشندگی و غفوری و رحیمی‌اش را ثابت کند و از این نظر گناه امری معتبر و دارای اعتبار است…


در قسمتی از بوک طلب و عشق می‌خوانیم:


عشق را نمی‌توان در ھیچ دانشگاه و کلاسی تحصیل کرد و نمی‌توان از ھیچ مکتب و بوک‌ و دفتری فرا گرفت بلکه باید از طریق پی بردن به مقام مظھریت انسان، به قدری معرفت اندوخت که ھستی و جھان چنانچه ھست در نگاه و بینش جلوه گری کند. غلبه‌ی معرفت، به انسان بلاغتِ دیدن ھدیه می‌کند و جھان و ھستی به شکل واقعی خودش که عاری از بدی و زشتی و آلودگی و کدورت است خودنمایی می‌کند.

کلمات کلیدی: تعریف عشق، معنی عشق، گناه عشق، انواع عشق، تعریف واقعی عشق، عشق و گناه، عشق از دیدگاه خدا، تعریف دوست داشتن، love، عاشقی کردن، فلسفه عشق،