دریافت بوک عروض دودویی


معرفی بوک عروض دودویی

بوک عروض دودویی به قلم سید نقی ابولحسنی به طبقه‌‌‌بندی کلیه‌ی وزن‌های ممکن عروضی به صورت علمی و با روشی نوین می‌پردازد.

عروض واژه‌ای عربی و به‌معنی فن سنجیدن شعر و شناختن وزن‌ها و بحرهای کلام منظوم با افاعیل عروضی و پیدا کردن اوزان اشعار برپایهٔ آن افاعیل است. به این دلیل این دانش را «عروض» نامیده‌اند که وزن شعر بر آن عرضه می‌شود. برابر پارسی چامه‌سنجی برای آن مناسب می‌نماید. درضمن، اصطلاح «عروض» به جزوِ آخر از مصراع یکم هر بیت شعر هم اطلاق می‌شود.

استاد نجفی معتقد بودند که «مهم‌ترین و مشکل‌ترین مسئله عروض فارسی از قدیم تا امروز طبقه‌بندی وزن‌ها بوده است»

ادعای بوک این است که تنها راه ممکن طبقه‌بندی وزن‌های عروضی را یافته است. در این روش همانند جدول مندلیف کلیه وزن‌ها (چه کشف شده چه کشف نشده، چه دارای موسیقی مطبوع چه نامطبوع و چه بدون موسیقی) طبقه‌بندی می‌شوند و در جای منحصر به فرد خود قرار می‌گیرند.

این روش غیر‌قراردادی و منطبق بر ماهیت ریاضی رشته‌های وزنی است و مستقل از انسان و یک فرهنگ و زبان خاص می‌باشد و قابلیت اعمال در وزن‌های هجایی تمامی زبان‌ها را دارد. با این طبقه‌بندی راه برای دیجیتالیزه کردن وزن شعر هم باز می‌شود.

در بخشی از بوک عروض دودویی می‌خوانیم:

رهایی شاعران از ارکان افاعیلی

شاعران دیگر احتیاج ندارند افاعیل عروضی را در کنار هم قرار دهند. آن‌ها می‌توانند تنها به موسیقی کلمات فکر کنند و با کنار هم نهادن آن‌ها معادل دودویی آن را بیابند. آن‌ها می‌توانند مانند موسیقی‌دانی که به نتها فکر می‌کند، تنها به هجاهای کوتاه و بلند (صفر و یک) بیندیشند و خروجی آن را با یک رشته‌ی صفر و یک و عدد دهدهی متناظر بیان کنند. در ضمن در این فرهنگ عروضی (در صورت تکمیل) آن‌ها به راحتی با انواع وزن آشنا می‌شوند و می‌توانند تنوع وزنی به شعرهایشان بدهند. تنوع شعری باعث تنوع موسیقی هم می‌شود و موسیقی ایرانی هم می‌تواند توسعه می‌بیشتری در زمینه‌ی وزن‌ها بیابد.

قابلیت ارتباط کامپیوتر با وزن‌های دودویی

با توجه به آنکه ما وزن‌ها را تبدیل به کدهای صفر و یک کرده‌ایم، وزن‌ها قابلیت خوانایی و آنالیز توسط کامپیوترها را دارند و این کار باعث سهولت تحقیقات درباره وزن شعر با کمک کامپیوترها می‌شود. (با ایجاد یک دیتابیس از کلیه اشعار فارسی از ابتدا تا کنون با وزن هر مصرع، محققان ادبیات به راحتی قادر به انواع پژوهش‌های مختلف تنها با فشردن دکمه‌ای خواهند بود. این دیتابیس می‌تواند قالب‌های ادبی، آرایه‌های به کار رفته در هر بیت، موسیقی هر بیت، شرح هر بیت، کلمات سخت، دکلمه‌(ها)‌ی شعر، کلیه ارجاعاتی که در بوک‌ها به این بیت شده است، موسیقی‌هایی که بر اساس این اشعار ساخته شده است و… را داشته باشد)

کلمات کلیدی: علم عروض، بوک عروض و قافیه، آموزش عروض، عروض چیست، معنی عروض، عروض و قافیه چیست، آموزش عروض و قافیه pdf، دریافت آموزش عروض، دریافت جزوه عروض و قافیه، آموزش وزن و عروض، عروض دودویی،