دریافت بوک عملیات ایمنی و امدادرسانی


معرفی بوک عملیات ایمنی و امدادرسانی

بوک عملیات ایمنی و امدادرسانی، از دروس رشته‌ی حمل و نقل گروه خدمات پایه دوازدهم فنی حرفه‌ای محسوب می‌شود و به بررسی مباحثی از جمله امدادرسانی، سرویس و نگهداری ناوگان جاده‌ای، معاینه فنی وسایل نقلیه، کنترل ایمنی بارگیری و تخلیه بارهای خطرناک می‌پردازد.

در قسمتی از بوک عملیات ایمنی و امدادرسانی می‌خوانیم:

پس از وقوع حادثه علاوه بر موضوع سرعت در امدادرسانی که بسیار مهم و حیاتی است و همچنین کارگاه‌های از پیش تعریف شده، نحوه مدیریت و ایمن سازی محل حادثه از مهم‌ترین موضوعاتی است که همواره باید کنترل شود و استانداردها رعایت شود، چرا که عدم تأمین شرایط ایمن، باعث وقوع حوادث ناگوار بعدی می‌شود. بنابراین بایستی به عنوان یکی از اقدامات قبل از وقوع، برنامه و طرح ایمن سازی محل رویداد را تعریف و مسئولیت افراد در هر قسمت را مشخص کرد و در زمان وقوع حادثه کلیه مسائل ایمنی را مدنظر قرارداد تا بتوان ایمنی نیروها و افراد حاضر در محل رویداد یا حادثه را تأمین کرد. مهم نیست که کارگاه کوچک یا بزرگ باشد، روی زمین اجرا شود یا در ارتفاع، در تمام کارها به آگاهی دادن و اطلاع رسانی کافی و به موقع نیاز می‌باشد.

کلمات کلیدی: امدادرسانی، ایمنی، بوک های ایمنی، مدیریت بحران، حمل و نقل، پایه دوازدهم فنی حرفه ای، بوک های دوازدهم فنی حرفه ای، بوک های پایه دوازدهم فنی حرفه ای، فنی حرفه ای، ایمنی،