دریافت بوک فرمول موفقیت


معرفی بوک فرمول موفقیت


بوک فرمول موفقیت نوشته‌ی محمد نظری گندشمین، روش‌ها و فرمول‌های موفقیت را به طور کامل و جامع بیان می‌کند.


برخی می‌گویند موفقیت، فرمول خاصی ندارد. ممکن است یک فرمول استاندارد شده و متفق القول برای آفرینش موفقیت وجود نداشته باشد، ولی بی‌شک نمی‌توان پذیرفت که موفقیت هیچ فرمولی ندارد و صرفا براساس شانس و تصادف به دست می‌آید! اگر موفقیت فرمول نداشته باشد به این معنی می‌شود که موفقیت بدون علت و عاملی به وجود می‌آید، این در حالی است که موفقیت خودش یک معلول است و بی‌شک بایستی عللی باشد که منجر به این معلول (موفقیت) می‌شود. کسی که فکر می‌کند موفقیت شانسی و تصادفی به دست می‌آید، خود را از تمام شانس‌ها و فرصت‌ها محروم می‌کند.


در بخشی از بوک فرمول موفقیت می‌خوانیم:


اگر به فرمول موفقیت از منظر آشپزی نگاه کنیم به این معنی می‌شود که همان طور که برای تهیه یک غذای مخصوص نیازمند مواد لازم و کافی است و همچنین مراحل پخت و پز آن غذا هم بر اساس یک دستورالعمل منطقی و دارای ترتیب است، گویا فرمول موفقیت هم یعنی تهیه مواد لازم برای موفقیت خاص و استفاده کردن از آن مواد (مواد فکری – مواد عملی) به صورت منطقی و مرحله به مرحله. و دیگر اینکه همان طور که می‌توان با استفاده از مواد یکسان به تهیه غذاهای متفاوت و متنوعی دست زد، به نظر می‌رسد ما آدم‌ها نیز می‌توانیم با بکارگیری مواد فکری و عملی خودمان، می‌توانیم فرمول‌ها و موفقیت‌های متفاوت و متنوعی را به وجود آوریم. درواقع آشپزی هم مثل عناصر جدول موفقیت است یعنی همان طور که با ترکیب مواد مختلف می‌توان غذاهای متنوعی را تهیه کرد، گویا در جدول موفقیت ما هم هرقدر تعداد عناصر بیشتری داشته باشیم، قادر می‌شویم که فرمول‌ها و فرمول بندی‌های زیادی را برای کشف و خلق موفقیت‌ها به وجود آوریم و جدول عناصر موفقیت ما هر روز بیشتر و گسترده شود و فرمول‌های جدیدتری پا به عرصه موفقیت بگذارند.

کلمات کلیدی: موفقیت، روانشناسی موفقیت، دریافت بوک موفقیت، رسیدن به موفقیت، موفقیت شخصی، موفقیت در زندگی، عامل موفقیت، راه های موفقیت، دریافت بوک موفقیت، موانع موفقیت، موفقیت معلولان، معلولیت،