دریافت بوک مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی


معرفی بوک مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی

بوک مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانی از دروس رشته‌ی موسیقی پایه‌ی دهم فنی و حرفه‌ای است و به آموزش و بررسی مصور مفاهیم بنیادین نغمه و شناخت درآمدهای دستگاه‌ها و آوازها می‌پردازد. این اثر با آگاهی از اینکه نظام موسیقایی ایران در حال حاضر با گذشته تفاوت‌هایی دارد، مفاهیم نظری بنیادین را ار رسالت نظری کهن اخذ کرده و اصول و قواعد موسیقی ایرانی را از آنچه امروزه در عمل اجرا می‌شود استخراج کرده است.

کلمات کلیدی: آشنایی با موسیقی، علم موسیقی، پایه ی دهم دوره ی دوم، پایه دهم فنی حرفه ای، بوک های دهم فنی حرفه ای، بوک های پایه دهم فنی حرفه ای، شاخه فنی حرفه‌ای، انواع موسیقی ایرانی، انواع آواز ایرانی، موسیقی در ایران، دریافت بوک موسیقی، شناخت موسیقی، موسیقی شناسی،