دریافت بوک مدیریت مالی 1



بوک مدیریت مالی 1 اثر مهدی تقوی است که توسط علی بستان تهیه و تنظیم شده است.


حسابداری فرآیند جمع آوری اطلاعات است که با ثبت و گزارشگری سروکار دارد ولی مدیریت مالی فرآیند مدیریت و تصمیم‌گیری در مورد مسائل مالی است. اقتصاد در مورد کل صنعت و یا کشور دست به پیش بینی می‌‌زند ولی مدیریت مالی در سطح یک بنگاه فعالیت می‌نماید. این فایل بر اساس مطالبی است که در دانشگاه پیام نور تدریس شده است.

کلمات کلیدی: امور مالی، مدیر امور مالی، مدیریت مالی، فرمولهای مدیریت مالی 1، جزوه مدیریت مالی 1 پیام نور، دریافت بوک مدیریت مالی 1 مهدی تقوی، بوک مدیریت مالی pdf، دریافت بوک امور مالی پیام نور

دریافت بوک مدیریت مالی 1این بوک را از طریق ایمیل به دوستان خود معرفی کرده و به آنها هدیه کنید.