دریافت بوک منظومه‌ی احساسبوک منظومه‌ی احساس اثر سیده طاهره اخوت دربردارنده‌ی اشعاری به سبک‌های مختلف از قبیل شعر اجتماعی، عاشقانه و عارفانه است.


در قسمت‌هایی از بوک منظومه‌ی احساس می‌خوانیم:


ایستاده روی یک پا

مثل عروسک ﺑﯽ اراده‌ی جعبه‌ی موسیقی

به ساز جهان می‌رقصم

در عمیق ترین جای ذهنم

در عمیق ترین نقب وجودم

جاﯾﯽ که لبخند مدت‌هاست معنی خود را از دست داده

جاﯾﯽ که متن موسیقی زندﮔﯽ‌ام

با آداب و رسوم و چهارچوب‌ها

نوشته شده

جاﯾﯽ میان اراده و تسلیم

جاﯾﯽ میان جنگ و صلح

زیر نقاب هماهنگی‌ام با جهان بیرون

درون پیله‌ی تنهاﯾﯽ

نقشه‌ی پروانگی می‌ریزم

آرام آرام برای رهاﯾﯽ قد می‌کشم

در آرزوی پرواز تا اوج

در آرزوی ﺑﯽ‌کرانه پریدن

آرام آرام

تسلیم و رام

در آتش عشق می‌سوزم

برای روزی که پروانگی بیاموزم

کلمات کلیدی: دریافت مجموعه شعر عاشقانه، شعر عارفانه، دریافت شعر نو، شعر عاشقانه، دریافت بوک شعر عاشقانه

دریافت بوک منظومه‌ی احساساین بوک را از طریق ایمیل به دوستان خود معرفی کرده و به آنها هدیه کنید.