دریافت بوک نمایشنامه کمدی اختراعات


معرفی بوک نمایشنامه کمدی اختراعات


بوک نمایشنامه کمدی اختراعات به قلم حسن سالارمنش نمایشنامه‌ای تاریخی مربوط به زمان زندگی گالیله، در قالبی طنز نوشته شده است.


پیزا دهکده‌ای بزرگ در کشور ایتالیا که در سال (۱۶۰۹-۱۶۴۲) میلادی، گالیله مخترع تلسکوب در آن زندگی می‌کرد. او نظریه انقلابی کوپرنیک که یکی از کشفیات عصر رنسانس است تایید می‌کند و همانند او معتقد است که خورشید مرکز زمین است و بقیه سیارات از جمله زمین و ماه به دور آن می‌چرخند. از این رو با مخالفت شدید کلیسا روبه‌رو می‌شود و به دادگاه تفتیش عقاید متهم می‌شود. در این میان سروکله شخصی به نام گوزیمو که یک فروشنده دوره‌گرد دانمارکیست پیدا می‌شود. گالیله از او وسیله‌ای به نام دوربین می‌خرد که باعت اختراع تلسکوب می‌شود که یکی از مهم‌ترین اخترعات جهان به شمار می‌رود…

کلمات کلیدی: نمایش کوتاه کمدی، دریافت نمایشنامه کوتاه pdf، دریافت نمایشنامه کمدی خارجی، دریافت نمایشنامه تئاتر، نمایشنامه، نمایش نامه، نمایشنامه ایرانی، دریافت نمایشنامه، نمایشنامه کمدی، دریافت نمایش نامه کمدی، دریافت نمایشنامه ایرانی، نمایش کوتاه، نمایش نامه کوتاه، نمایش طنز، نمایشنامه طنز، نمایش کمدی، دریافت نمایش نامه تاریخی، نمایشنامه تاریخی، گالیله، نمایش نامه گالیله، دریافت نمایش نامه گالیله،