دریافت بوک هدیه تولد


معرفی بوک هدیه تولد


بوک هدیه تولد به قلم شراره شیرودی به کودکان می‌آموزد یکدیگر را ببخشند و با هم دوست باشند و از کسی کینه‌ای به دل نگیرند، همچنین بیان می‌کند دلی که پر از کینه است نمی‌تواند شاد باشد و با بخشش و گذشت می‌توان دوباره شادی را بدست آورد.


در بخشی از بوک هدیه تولد می‌خوانیم:


برف در راه با خودش فکر می‌کرد و می‌گفت: «می‌دانم وقتی دوستم، سرخابی، هدیه‌ام را ببیند، خیلی تعجب می‌کند. بعد کاردستی را به بچه‌ها نشان می‌دهد و می‌گوید که بینید، برفک چه هدیه زیبایی برایم درست کرده است. آن وقت برای تشکر بزرگ‌ترین تکه کیک را برایم می‌آورد.

کلمات کلیدی: داستان کودک، دریافت بوک داستان کودکان، بوک آموزشی برای کودک، دریافت بوک کودک، بوک کودک، بوک داستان کودک، داستان آموزنده، بوک داستان هدیه تولد، داستان بچگانه، داستان مصور، داستان مصور کودکانه،