دریافت بوک پزشکی فرادقیق آیندهبوک پزشکی فرداقیق آینده اثر ایرج نبی پور، رهیافتی در پزشکی است که تفاوت‌های ژنی،محیط زیست افراد و شیوه زندگی آن‌ها را مدنظر قرار می‌دهد و این هدف را با باز تعریف آگاهی ما از آغاز و پیشرفت، پاسخ درمانی و پیامدهای سلامت، از طریق اندازه‌گیری‌های دقیق ملکولی و عوامل محیط زیست و رفتاری که در سلامت و بیماری نقش دارند، فراهم می‌آورد.


برای نیل به چنین هدفی، در پزشکی فرادقیق تلاش می‌شود که هر انسانی براساس چندین لایه اطلاعات که هر لایه با یکی GIS الگوی که می‌شناسیم، ترسیم گردد. این امیکسامیکس‌های دهگانه از ژنومیکس تا فیزیوم، اکسیوزوم، فنوم و ترسیم نگار را شامل می‌شود. از این رو، باید توجه نمود که اجتماعی چتر واژه پزشکی فرادقیق بسیار گسترده‌تر از اطلاعات ملکولی و ژنومی بوده و برای علت بیماری‌ها و نیز درمان آن‌ها، بر روی مباحث شیوه زندگی و محیطی که فرد در آن زیست می‌کند نیز نظر می‌اندازد. به عبارت دیگر چتر واژه پزشکی فرادقیق به سه زیر گستره بیولوژی، رفتار و محیط زیست سایه افکنده و این جامعیت دریافت علت بیماری‌ها، برخاسته از سه پیشرفت عمده بوده است که نخستین آن‌ها پیشرفتی فناورانه در پرونده و DNA الکترونیک سلامت، پروفایل بندی مقرون به صرفه کارآمد متابولیت‌ها و نیز کاربرد فراگیر ادوات پوشیدنی همراه بوده که فرصت‌هایی را برای درک اینکه چرا بیماری‌ها روی می‌دهند و ما باید چه کار انجام دهیم را فراهم آورده‌اند.

کلمات کلیدی: آینده پزشکی، داده های پزشکی، پزشکی سیستمی، پزشکی در آینده، پزشکی فردگرایانه، پزشکی فرادقیق

دریافت بوک پزشکی فرادقیق آیندهاین بوک را از طریق ایمیل به دوستان خود معرفی کرده و به آنها هدیه کنید.